loading

Rastlinná výroba:
Obhospodarujeme okolo 5 000 ha pôdy, z ktorej je 2 300 ha ornej pôdy. Zaoberáme sa pestovaním poľnohospodárskych plodín a to pšenice a ovsa. Pre hovädzí dobytok vyrábame a zároveň aj predávame rôzne krmivá ako senáž, siláž, seno či slamu. Na predaj ponúkame obilie a okrúhle či kvadrantové balíky sena aj slamy.

Živočíšna výroba:
V živočíšnej výrobe sa zaoberáme  chovom vyše 1 200 ks hovädzieho dobytka, a to plemien limousine, charolais, siementale - slovenský strakatý bez trhovej produkcie mlieka.

Služby:
Vlastníme širokú škálu poľnohospodárskych strojov, ktoré sú potrebné na pestovanie poľnohospodárskych plodín.
Ponúkame: orbu, prípravu pôdy pred sejbou, sejbu husto siatych obilnín, sejbu presným výsevom (kukurice), prihnojovanie priemyselným hnojivom, hnojenie maštaľným hnojom, postrek chemickými prípravkami, kosba TTP, prevracanie sena, zhrňovanie sena, zvoz sena, lisovanie sena a slamy do okrúhlych a kvadrantových balíkov, zber krmovín samochodnou rezačkou, zber obilia, výkopové práce bagrom, nakladacie práce teleskopickým nakladačom a UNC Locustom...

Rastlinná výroba:
Obhospodarujeme okolo 5 000 ha pôdy, z ktorej je 2 300 ha ornej pôdy. Zaoberáme sa pestovaním poľnohospodárskych plodín a to pšenice a ovsa. Pre hovädzí dobytok vyrábame a zároveň aj predávame rôzne krmivá ako senáž, siláž, seno či slamu. Na predaj ponúkame obilie a okrúhle či kvadrantové balíky sena aj slamy.

Živočíšna výroba:
V živočíšnej výrobe sa zaoberáme  chovom vyše 1 200 ks hovädzieho dobytka, a to plemien limousine, charolais, siementale - slovenský strakatý bez trhovej produkcie mlieka.

Služby:
Vlastníme širokú škálu poľnohospodárskych strojov, ktoré sú potrebné na pestovanie poľnohospodárskych plodín.
Ponúkame: orbu, prípravu pôdy pred sejbou, sejbu husto siatych obilnín, sejbu presným výsevom (kukurice), prihnojovanie priemyselným hnojivom, hnojenie maštaľným hnojom, postrek chemickými prípravkami, kosba TTP, prevracanie sena, zhrňovanie sena, zvoz sena, lisovanie sena a slamy do okrúhlych a kvadrantových balíkov, zber krmovín samochodnou rezačkou, zber obilia, výkopové práce bagrom, nakladacie práce teleskopickým nakladačom a UNC Locustom...

pozaadie pozaadie1 pozaadie2 pozaadie3 menu_o_nas menu_ponuka menu_galeria menu_kontakt